סליחות

סליחות לעשרת ימי התשובה – לה' אלוהינו הרחמים והסליחות קריאת "לה' אלוהינו הרחמים והסליחות" הנהוגה בעשרת ימי התשובה.

סליחה- "חסדך אלוהים אשיחה"
תיאור: פתיחת הסליחה " חסדך אלוהים אשיחה" הנאמרת בעשרת ימי התשובה , מפי הרב חיים לוי זצ"ל.

סלח נא– מזמור לעשרת ימי התשובה, ביצוע החזן רותם כהן.

התחלת סליחה ראשונה – מפי הרב חיים לוי זצ"ל.

אדון עולם – מפי הרב חיים לוי זצ"ל.

קריאת "מלאו מותני חלחלה" – מפי הרב חיים לוי זצ"ל.

קיראת "ויחל משה" – מפי הרב חיים לוי זצ"ל.

קריאת "איכה אפתח שפתי" – מפי הרב חיים לוי זצ"ל.


כתיבת תגובה