רשימת חללי מערכות ישראל מבני העדה היהודית הקראית
   
 סגן אלוף ד"ר משה בן אליהו ורחל מרזוק
ח' בשבט תשט"ו
סגן אלוף המהנדס שמואל בן בכור ואדלה אלעזר ט' בשבט תשט"ו
סגן אייל משה בן מרדכי ואלן לוי כ"ז בשבט תשנ"ה
סמל מתתיהו בן מוריס ואסתר אלגזר י"ב בתשרי תשל"ד
רב"ט יהושוע בן אברהם וסמבל הלוי כ"ב בתשרי תשל"ד
רב סמל ראשי ננסי בן אפרים ורחל חיינה ח' באלול תשנ"ה
סמל חיים בן חביב ולילה טחן כ"ז בניסן תשל"ד
סמל יוסף בן סבט ופורטונה שבתאי כ"ז באדר תשנ"ג
סמל אמין בן אמין וסולטנה יהושוע י"א בתשרי תשל"ד
רב"ט ברוך בן יעקב ופולה ניסים ט"ו באלול תשמ"ג
סמל אבי בן יוסף ואיזיס מרזוק ג' בתמוז תשמ"ב
רב"ט יהושוע בן חפץ ולילה כדר כ"ז באייר תשכ"ז
 רב סמל אליהו בן שמואל ורוזה אלימן כ"ב בתשרי תשל"ד
סמל ראובן בן שלום ואסתר אליהו י"ט בתשרי תשל"ד
טוראי משה בן דויד ורגינה לוי י' באייר תשי"ט
רב"ט עובדיה בן דויד ופורטונה יפת י"ב בתשרי תשל"ד
טוראי רצון בן מתתיהו ואסתר אברהם כ"ח בתשרי תשי"ח
רב"ט אליהו בן אמין ואנג'ל מנשה ט"ו בחשוון תשמ"ה
 השוטר דויד בן יצחק ונזימה דהוד י"ד בכסלו תש"ל
טוראי יוסי בן משה ומלכה לוי כ"ד באייר תש"ל
רב סמל ניסן בן עמי וחנה אברהם כ"ד בניסן תשס"ב
רב סמל רונן בן יוסף ורות אלשוחט כ"ז בניסן תשס"ב
טוראי גיל בן אברהם ומתילדה אלי י"ט בכסלו תשל"א
סמל טוביה בן אליהו ועמליה יעקב י"ח בתשרי תשל"ד
טוראי יהושוע בן אברהם ופורטונה אלגמיל ט' בשבט תש"ך
טוראי יוסף בן אברהם ושלומית אליהו י"ח באייר תשנ"ז
טר"ש משה בן שבתאי ורחל יוסף י"ג באדר תשל"ד
השוטר עובדיה בן ברוך ורחל חיינה כ' בטבת תשס"ד
רב"ט מרדכי בן שבתאי וויקטוריה יוסף כ"א בתשרי תשל"ד
סמל מרדכי בן אליהו וויקטוריה חיינה י"ד באלול תשנ"ה
 רב"ט נטלי בת דניאל גלילי י"ז בסיוון תשנ"ו
טוראי יהושוע בן ויטה ופורטונה חיים כ"ט באדר ב' תשל"ג
ורד בת יואל ואמילי מרדכי י"ב בשבט תשמ"ב
אבי בן סלומון ושרה אברהם כ"ב באדר תשס"ד
השוטר אליהו ארצי אלגזר   ט"ז בתשרי  תשמ"ח
אביחי בן לבנה וישועה מנשה ט"ז באייר תשס"ד 6/05/2004
סמ"ר עדי בן שושנה ושלמה סלים ט"ו באב תשס"ה 
   
   
   
   
יהי זכרם ברוך