ירושלים

ועד מקומי
בית כנסת
טל' 02-6286688
רח' הקראים 8
הרובע היהודי ירושלים.

מוזיאון מורשת בני מקרא
טל' 02-6274728

הרב משה דבח
סגן הרב הראשי
טל' 02-5857935

הרב יוסף מורד
טל' 02-6277710

 

 

חזרה לדף ראשי
בית תפילה בערד בית הכנסת בירושלים מרכז הקהילה - שני בתי כנסת. מושב בית עזרא - בית כנסת