מושב מצליח

בית כנסת ע"ש רבנו סהל בן מצליח הכהן

ועד מקומי
טל' 08-9253844
מיקוד:76836

אנשי קשר:
הרב דוד אלישע  
טל' 08-9241869
חיים כהן - יו"ר.
טל' 08-9243268

 

 

חזרה לדף ראשי
בית תפילה בערד בית הכנסת בירושלים מרכז הקהילה - שני בתי כנסת. מושב בית עזרא - בית כנסת