מושב רנן

בית כנסת ע"ש : ד"ר משה מרזוק

ועד מקומי
טל' 08-9923065
מיקוד 51110 ד.נ נגב
 

אנשי קשר:
יו"ר ועד רנן :מרדכי לישע
 טל' 08-9922015

מ"מ רב :החזן משה מסעודה
 טל' 08-9922023

 

 

חזרה לדף ראשי
בית תפילה בערד בית הכנסת בירושלים מרכז הקהילה - שני בתי כנסת. מושב בית עזרא - בית כנסת