אשדוד

בית-כנסת המרכזי (אזור א') ע"ש רבנו ענן הנשיא                      טל' 08-8532655
האצל 7  אשדוד

בית כנסת (אזור י"ב)            "כתר תורה"    טל' 08-8532655
רחוב תשרי 9

ועד אשדוד:
טל' 08-8520743
ת.ד 4,
אשדוד                                     

הרב אליהו דבח - רב אשדוד
08-8568835

הרב משה פירוז 
(רב אשדוד לשעבר)
טל' 08-8531352


הרב אברהם כפילי                 טל' 0508695655

הרב יוסף מצליח
08-8531193

 

 

חזרה לדף ראשי
בית תפילה בערד בית הכנסת בירושלים מרכז הקהילה - שני בתי כנסת. מושב בית עזרא - בית כנסת